Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Zdá se, že kombinované použití clenbuterolu a anabolických androgenních steroidů zvyšuje riziko renálního selhání, zvláště u pre-existujícího onemocnění ledvin.  V takových případech může renální biopsie odhalit nefrosklerózu s vyjádřeným obstruktivním poškozením preglomeruláních cév, cévní poškození podobné jako při hypertenzi, komplexní glomerulosklerózu a difusní chronické tubulo-intersticiální poškození.  Beta-adrenergní látky mohou urychlit proces poškození ledvin hypertenzí. Vysoce toxické dávky klenbuterolu způsobují významné snížení beta-adrenergních receptorů u krys. Dalším nežádoucím účinkem klenbuterolu může být intersticiální nefritida a hypertenzní nefroskleróza  
drucken 

www.doping-prevention.com