Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Beta-agonisté mohou obecně napodobovat účinky katecholaminů na imunitní systém. Je dobře známo, že vysoké koncentrace nebo farmakologické dávky katecholaminů inhibují imunitní funkci, hlavně lymfocyty, a tím snižují jejich proliferativní odpověď na antigen prostřednictvím beta adrenoreceptorů a následně zvýšují náchylnost k infekcím. To je zvláště důležité v situacích, kdy je stres indukovaný cvičením.
Existují důkazy, že beta-2 agonisté inhibují tvorbu IL-12 jak u lidských monocytů v reakci na lipopolysacharid, tak u dentritických buněk stimulovaných přes CD40.
Bylo hlášeno, že aktivace beta-2 adrenergních receptorů lokalizovaných na makrofázích má protizánětlivé vlastnosti s inhibicí aktivace nukleárního faktoru kappaB a tvorbou cytokinů indukovaných prozánětlivými podněty. Beta-agonisté také modulují funkce T buněk prostřednictvím přímého působení na buňky typu 1 a 2. Přidání salmeterolu k flutikasonu snižuje alergenem indukovaný sérový IL-5 a periferní eosinofily.
Stimulace agonistů beta-2 adrenergního receptoru může být přínosná v léčbě sepse prostřednictvím inhibice lipopolysacharidy vyvolaného IL-18. Ačkoli nejsou k dispozici žádná hodnocení biomedicínských vedlejších účinků beta-agonistů na imunitní systém během sportovní aktivity, protizánětlivá rovnováha indukovaná beta-2 agonisty a imunosuprese proliferativní odpovědi lymfocytů by mohly zvyšovat vývoj infekce především při stresových situacích, jako jsou některé typy cvičení.  
drucken 

www.doping-prevention.com