Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Estrogeny zvyšují humorální odpověď a tvorbu protilátek. U některých autoimunitních onemocnění byly detekovány vysoké hladiny estrogenů u obou pohlaví a zdá se, že estrogeny jsou jedním z hlavních hormonů, které se účastní dimorfismu imunitní odpovědi. Farmakologická manipulace s hladinami gonadálních hormonů ovlivňuje náchylnost k několika autoimunitním onemocněním a ovlivňuje klinický vývoj autoimunitních onemocnění. Nicméně estrogeny jsou u zdravých lidí považovány za imunostimulační hormony. 
Inhibice aktivity estrogenů by tudíž mohla také zvýšit riziko infekce a její exacerbace a navíc by mohla změnit vývoj autoimunitních nebo zánětlivých onemocnění.
drucken 

www.doping-prevention.com