Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Exogenní dodávání testosteronu je spojeno se zvýšenou produkcí estrogenu v těle během procesu aromatizace.  Zvýšené krevní hladiny testosteronu a estrogenu spustí regulační mechanismus, který sníží produkci testosteronu, sníží rychlost aromatizace a stabilizuje estrogen na fyziologické hladině.  Prolongované zvýšení hladin estrogenu by mohlo vést ke ztrátě svalové hmoty, přírůstku tuku a celkové feminizaci organismu.
Inhibitory aromatázy, selektivní modulátory estrogenových receptorů a ostatní antiestrogenní látky mohou být považovány za výhodné k zakrytí vedlejších účinků zneužívání anabolických androgenních steroidů.
Estrogen má silný účinek na centrální nervový systémem prostřednictvím modulace noradrenergních, dopaminergních a cholinergních systémů.  Stimulační efekt estrogenu a inhibiční efekt antiestrogenních látek na centrální nervový systém mění u člověka pocity energie a libido.
drucken 

www.doping-prevention.com