Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Funkce mužských a ženských reprodukčních systémů jsou regulovány osou hypotalamus-hypofýza-gonády. Uměle zvýšená hladina androgenů při podávání anabolických androgenních steroidů vede k výrazným změnám této osy.
U mužů, kteří užívají anabolické androgenní steroidy, je pozorován klinický syndrom hypogonadotropního hypogonadismu (snížení hladiny FSH a LH v séru, nízká endogenní tvorba testosteronu, porucha spermatogenezy a testikulární atrofie). Anabolické androgenní steroidy inhibují sekreci LH přímým působením na přední lalok hypofýzy a inhibicí sekrece GnRH z hypotalamu. To naopak vyvolává odpovídající snížení sekrece jak LH, tak FSH a snížení LH snižuje tvorbu endogenního testosteronu. Duální účinek jak FSH, tak vysokých hladin intratestikulárního testosteronu je nutný pro úplnou kvantitativní a kvalitativní spermatogenezu. Perorální nebo parenterální anabolické androgenní steroidy nezvyšují hladinu androgenů ve varlatech na vyšší stupeň, ale inhibují sekreci LH a FSH. V důsledku toho je čistým efektem porucha spermatogeneze. Snižuje se kvalita spermatu a častým důsledkem je neplodnost, která se projevuje jako oligospermie nebo azoospermie spolu s abnormalitami pohyblivosti spermií a jejich morfologie. V důsledku těchto změn se u mužů, kteří užívají anabolické androgenní steroidy, pozoruje testikulární atrofie. Tento stav je obvykle reverzibilní po vysazení steroidu, ale některé případové zprávy naznačují, že potíže mohou přetrvávat až 3 roky a že se vždy nemusí upravit.
Zvyšují se také koncentrace estradiolu, androstendionu a dihydrotestosteronu (DHT) v séru v důsledku periferní konverze anabolických androgenních steroidů. Gynekomastie souvisí s periferní konverzí anabolických androgenních steroidů na estrogeny v důsledku velkých dávek podávaných aromatizovatelných androgenů. Jakmile je gynekomastie diagnostikována, je často nutné provést korektivní kosmetický chirurgický výkon. U mužů-sportovců užívajících anabolické androgenní steroidy jsou hlášeny zvýšená sexuální touha, vyšší výskyt erektilních dysfunkcí a priapismus. S blížícím se koncem cyklu se u některých mužů může objevit ztráta libida. Případová hlášení ukazují, že anabolické androgenní steroidy indukují zvětšení a dokonce adenokarcinom prostaty. U mužů, kteří užívají anabolické androgenní steroidy a kteří mají dědičnou tendenci k plešatění, je urychlena androgenetická alopecie.
U žen užívajících anabolické androgenní steroidy může dojít k inhibici růstu folikulu a ovulace, nepravidelnostem menstruačního cyklu a neplodnosti. Pozorované abnormality menstruačního cyklu zahrnují dysmenoreu, oligomenoreu nebo amenoreu. Atrofie prsní žlázy, tvorba cyst na vaječnících (syndrom polycystických ovarií) s recidivujícím zánětem a atrofií dělohy byly hlášeny jako časté nežádoucí účinky podávání anabolických androgenních steroidů u sportujících žen. U žen s delší historií používání steroidů se také může dříve objevit menopauza. U žen, které zneužívají anabolické androgenní steroidy, dochází vždy k maskulinizaci s vyšším nebo nižším stupněm (zvětšený klitoris, zhrubění hlasu, vypadávání vlasů a hirsutismus). Většina těchto vedlejších účinků je reverzibilní. Kromě toho jsou po zneužívání steroidů také pozorovány změny libida. Rozhodnutí podstoupit změnu pohlaví u jedné dřívější východoněmecké atletky naznačuje, že dlouhodobé užívání anabolických androgenních steroidů během puberty by mohlo vést k poruchám sexuální identity u žen.
Další endokrinní účinky anabolických androgenních steroidů zahrnují změny sérových koncentrací některých hormonů, poruchu funkce štítné žlázy (snížení T3, T4) a inzulínovou rezistenci a snížení glukózové tolerance.
drucken 

www.doping-prevention.com