Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Existuje několik nežádoucích účinků zaznamenaných u muskuloskeletálního systému, např. vznik fraktur kostí, patologických změn vazů a rabdomyolýzy.
Pokud jsou aplikovány v dětství, indukují anabolické androgenní steroidy uzavření epifýz, což vyvolává zpomalení růstu. Steroidy mohou dále vyvolat změny struktury samotného vazu. Anabolické androgenní steroidy indukují reverzibilní změny biomechanických vlastností vazů, což vyvolává ztuhlost a menší elasticitu vazu. Je možné, že rychlá silová adaptace vyvolaná anabolickými androgenními steroidy v kosterním svalu není současně doprovázena pomalejší adaptací méně vaskularizovaných vazových struktur, což způsobuje, že vazy jsou nejslabším článkem řetězce. Rabdomyolýza nebo akutní destrukce kosterního svalu se mohou vyskytnout po užití anabolických androgenních steroidů v kombinaci s programy zaměřenými na posilování.
drucken 

www.doping-prevention.com