Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Urychlující účinek vysokého příjmu bílkovin v procesu chronického selhání ledvin je dobře znám již mnoho let.  Vzpěrači a kulturisté často trpí zvýšenou hladinou sérového kreatininu, což je důsledek zvýšeného množství svalové hmoty.  Na druhé straně může užívání anabolických androgenních steroidů zvýšit hladinu sérového kreatininu, močovinového dusíku v krvi a kyseliny močové.  Kombinace anabolických androgenních steroidů a suplementace kreatinu může rovněž způsobit vážné poškození ledvin.  Byl hlášen případ těžkého nefrotického syndromu s difusní membráno-proliferativní glomerulonefritidou u sportovce užívajícího dlouhou dobu anabolické androgenní steroidy a kreatin.
U několika sportovců užívajících anabolické androgenní steroidy byl nalezen Wilmsův nádor, který je u dospělých vzácný.  Kromě toho jsou steroidy slabé karcinogeny, které mohou spustit růst nádoru nebo způsobit takový růst v přítomnosti jiných karcinogenů.  Předpokládá se, že dlouhodobé užívání anabolických androgenních steroidů by mělo být považováno přinejmenším za etiologický faktor pro výskyt renálního karcinomu.
Je jen málo studií ukazujících na možný vztah mezi užíváním anabolických androgenních steroidů a akutním renálním selháním.  Bylo zjištěno, že nadměrné užívání stanozololu způsobuje těžkou cholestázu a akutní renální selhání a nálezy z renálních biopsií odpovídaly akutní tubulární nekróze.  Bylo rovněž hlášeno akutní renální selhání jako komplikace rabdomyolýzy u kulturistů užívajících anabolické androgenní steroidy.  Dále by měla být pozornost věnována možnosti intersticiální nefritidy jako nežádoucího účinku nadměrného užívání anabolických androgenních steroidů. 
Chronická hypovolémie může zhoršit procesy renálního poškození nebo poruch elektrolytů.
drucken 

www.doping-prevention.com