Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Kardiovaskulární vedlejší účinky anabolických androgenních steroidů (AAS) jsou různorodé a nejasné, hlavně proto, že je těžké odlišit vedlejší účinky užívaných léků.  Nejzávažnějšími komplikacemi jsou infarkt myokardu a náhlé srdeční úmrtí.  Ostatní časté kardiovaskulární poruchy jsou arteriální hypertenze, srdeční selhání, kardiomyopatie, arytmie, trombózy atd.
Mnohé studie prokázaly, že zneužívání anabolických androgenních steroidů v kombinaci s trvalým tréninkem způsobuje koncentrickou hypertrofii stěny levé srdeční komory.  Avšak jsou zvýšeny nejen kontrakční, ale i nekontrakční prvky.  V pitevních nálezech u sportovců užívajících velká množství anabolických androgenních steroidů jsou nalézány generalizované a ložiskové fibrózy a rozpad myofibril.  Navíc je hlášeno, že užívání anabolických androgenních steroidů může vést k diastolickým dysfunkcím a dysarytmiím.  Anabolické androgenní steroidy ovlivňují srdeční sympatikus a také koncentraci elektrolytů, což může vést k fibrilacím síní nebo komor.  U mladých sportovců zneužívajících anabolické androgenní steroidy se rovněž vyskytuje náhlá srdeční zástava v závislosti na adrenergním stresu a dokumentovaná extenzivní nekrózou myokardu.
Užívání anabolických androgenních steroidů vede k signifikantnímu snížení HDL cholesterolu a ke zvýšení LDL cholesterolu.  Byly také dokumentovány snížená fibrinolytická aktivita a zvýšení koagulačních faktorů.  Dokládá se rovněž, že anabolické androgenní steroidy a zvláště androgeny mohou zvýšit jak systolický, tak diastolický tlak krve.
drucken 

www.doping-prevention.com