Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Podávání suprafarmakologických dávek anabolických steroidů po delší dobu narušuje in vitro funkce lymfocytů brzlíku a sleziny. Nandrolon a oxymetholon aktivují tvorbu prozánětlivých cytokinů, jako je IL-1β a TNF-α u lidských periferních leukocytů v krvi. Tyto cytokiny se účastní autoimunitních a/nebo zánětlivých onemocnění.
K tomu, abychom lépe porozuměli účinkům anabolických steroidů na imunitní systém, jsou nutné další pokusy, které poskytnou popis dalších účinků na buňkami zprostředkovanou a humorální odpověď.
drucken 

www.doping-prevention.com