Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Některé studie spojují podávání androgenů s vyšším rizikem výskytu nebo vzniku syndromu spánkové apnoe.  Obecně je spánková apnoe jev opakujícího se přerušení nebo snížení průtoku vzduchu plícemi během spánku.  Spánková apnoe je klasifikovaná buď jako centrální, v důsledku zástavy dýchacích pohybů, nebo obstrukční v důsledku zúžení dýchacích cest horního dýchacího systému.  Opakující se epizody obstrukce jsou spojeny se závažnou periodickou hypoxií a přerušením spánku.  Symptomy zahrnují ranní bolesti hlavy, únavu anebo – v pokročilejších případech – klinický obraz respiračního selhání.  Spánková apnoe je obvyklou příčinou chrápání, denní ospalosti, poruch pozornosti a dopravních nehod.
Podávání androgenu může navodit nebo vyvolat obstrukční spánkovou poruchu u některých mužů, žen a dětí.  V souladu s těmito pozorováními jsou poslední výsledky ukazující snížení celkového času spánku, delší hypoxické příhody a zvýšení indexu poruch dýchání (počet apnoí a hypopnoí za hodinu) u starších zdravých mužů, kterým byly podávány vyšší dávky esterů testosteronu.  Zvýšená endogenní produkce testosteronu jako důsledek nádoru produkujícího testosteron může rovněž navodit obstrukční spánkovou apnoe u žen.  Možné mechanismy tohoto působení androgenů jsou spojovány se zvýšením náchylnosti horních cest dýchacích ke kolapsu a ovlivněním nervosvalové kontroly průchodnosti horních cest dýchacích během spánku, tak jako snížení obsahu horních cest dýchacích v důsledku anabolického působení na strukturální konfiguraci ústní části hltanu, zvláště u žen.
drucken 

www.doping-prevention.com