Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
U člověka může krátkodobé požívání malých množství alkoholu zlepšit erekci a zvýšit libido, protože alkohol má vasodilatační účinky a potlačuje úzkost; větší množství alkoholu však může vyvolat centrální sedativní účinky, snížení libida a přechodnou erektilní dysfunkci. Studie prokázaly, že střední nebo těžká konzumace alkoholu vyvolává snížení hladin testosteronu v krvi. V hypofýze snižuje alkohol tvorbu a uvolnění LH a FSH. Má také přímý inhibiční účinek na tvorbu testosteronu v Leydigových buňkách. Kromě toho může alkohol zvyšovat aromatizaci testosteronu a androstendionu na estrogeny v periferních tkáních. Spermatogeneza je porušena v důsledku snížení FSH a hladin testosteronu a přímého toxického účinku alkoholu na jeho metabolity v Sertoliho buňkách. Chronický alkoholismus může vyvolat feminizaci, hypogonadismus a polyneuropatii, které mohou dále ovlivnit neuronální funkci penisu. Impotence, testikulární atrofie, ztráta libida, neplodnost, snížení mužských sekundárních znakù a gynekomastie (v dùsledku zvýšených hladin estrogenù) jsou pozorovány u témìø všech chronických alkoholikù-mužù.
Akutní příjem alkoholu ve vyšších dávkách může snížit sexuální funkci u žen ovlivněním normálního procesu sexuální stimulace a blokádou orgastické odpovědi. U menší èásti žen mùže støednì velký pøíjem alkoholu vyvolat anovulaci. U některých žen, které konzumují velké množství alkoholu, bylo zaznamenáno zvýšení koncentrace prolaktinu a adrenálních androgenů v séru. Maternální gestační alkoholismus souvisel s fetálním alkoholickým syndromem u dítěte.
Dalším účinkem alkoholu na endokrinní funkce je snížení uvolnění ADH, což vede k diuréze vody. Akutní pøíjem alkoholu mùže zvyšovat hladinu kortisonu v séru u normálních subjektù. U alkoholiků byly hlášeny zvýšená sekrece glukokortikoidů a pseudo Cushingův syndrom. Akutní podávání ethanolu normálním subjektům má za následek snížení sérových hladin ionizovaného vápníku a parathyroideálního hormonu a zvýšení vylučování vápníku a hořčíku v moči, což zvyšuje riziko osteoporózy a fraktur u alkoholiků. Alkohol může sám o sobě vyvolat hypoglykémii. U normálních lidí může dojít po příjmu alkoholu na večírku dojít k hypoglykémii.  U pacientů s alkoholickou cirhózou byla také pozorována snížená periferní konverze T4 na T3 a zvýšení koncentrace aldosteronu s retencí tekutin.
drucken 

www.doping-prevention.com