Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Rhabdomyolýza a myoglobinurické akutní renální selhání se může objevit v souvislosti s alkoholismem a nadměrnou tělesnou námahou.  Mimoto je alkohol diuretikum a přispívá ke stavu dehydratace.  Proto by měla být věnována pozornost hlavně sportovcům cvičícím v horku. 
drucken 

www.doping-prevention.com