Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Akutní a chronická expozice alkoholu potlačuje všechny složky imunitního systému, včetně časných odpovědí na infekci a systému kontroly nádorů, např. :
  • Snížení schopnosti doplňovat a aktivovat zárodečné bílé krvinky –zabíječe.
  • Zvýšený výskyt karcinomu prsu u lidí, kteří konzumují alkohol.
Alkohol také porušuje schopnost neutrofilů migrovat na místa úrazu a infekce (chemotaxe). Kromě toho bylo pozorováno, že lidské a zvířecí buňky izolované po podání alkoholu vykazovaly změnu produkce makrofágů a cytokinů. Nìkteøí odborníci pøedpokládají, že alkohol vykazuje úèinek „vše nebo nic“ na imunitní odpovìï; to znamená, že pøítomnost nebo nepøítomnost alkoholu udává imunitní odpovìï spíše než jeho množství. Chronická expozice alkoholu mění tvorbu různých hormonů s imunomodulační kapacitou. Proto by účinky alkoholu na imunitu mohly zahrnovat nepřímý mechanismus, při kterém alkohol mění hladiny hormonů a naopak hormony regulují imunitní odpovědi.
Při zvážení všech těchto údajů není alkohol u sportovců doporučován, protože může zvyšovat jejich náchylnost k infekcím a dalším patologickým stavům, především v situacích stresu vyvolaného námahou.
drucken 

www.doping-prevention.com