Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Intoxikace alkoholem vede k nevolnosti a zvracení.  To zvyšuje riziko aspirace v důsledku zhoršení  obranných reflexů.  Když piják aspiruje zvratky do plic, může to vést k uzávěru dýchacích cest, aspirační pneumonii a plicnímu abscesu.  Pokud intoxikovaná osoba zvrací během spánku, může nastat smrt udušením. 
Intoxikace alkoholem může vyvolat respirační zástavu a smrt. Současné užívání alkoholu s opioidy nebo benzodiazepiny zvyšuje riziko zástavy dechu.  Podání opioidů inhibuje dýchací centra v míše.  Glutamát a kyselina gamma-aminobutyrová kyselina (GABA) jsou navzájem hlavní excitační a inhibiční neurotransmitery, které zprostředkují kontrolu dýchání.  Alkohol i benzodiazepiny usnadňují inhibiční působení GABA, alkohol také snižuje excitační účinek glutamátu na dýchání.
Konzumace alkoholu zvyšuje frekvenci výskytu spánkové apnoe. Alkoholici mají také větší riziko vzniku infekcí horní části dýchacího traktu a penumonií souvisejících se sníženou funkcí imunitního systému spojenou se zneužíváním alkoholu.
drucken 

www.doping-prevention.com