Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Злоупотребата с амфетамини може да доведе до артериална хипертензия, сърдечни аритмии, остър миокарден инфаркт, кардиогенен шок и внезапна сърдечна смърт.

Кокаинът изглежда не повишава спортните постиженията. Неговата употреба обаче, причинява миокардна исхемия, коронарна тромбоза и миокарден инфаркт. Тези нарушения са в резултат на вазоконстрикция и стимулиране на  α-рецепторите, както и на повишени кислородни нужди на миокарда, намалена кислородна доставка и прогресираща тромбогенеза.  Другите сърдечносъдови странични ефекти на кокаиновата употреба включват инфекциозен ендокардит, руптура на аортна аневризма, съдова тромбоза, коронарен вазоспазъм, артериална хипертензия и инсулт. Освен това, кокаинът може да причини миокардит и дилатативна кардиомиопатия. Хроничната злоупотреба с кокаин води до некроза на миофибрили, интерстициална фиброза и застойна сърдечна недостатъчност.  Прекомерният прием на кокаин може да причини удължаване на QT и  RR интервалите и АV проводни нарушения, Внезапна сърдечна смърт може да настъпи в резултат на адренергична свръхактивност и смъртоносни аритмии.  

По отношение на ефедрините съществуват данни, че те предизвикват сърдечна стимулация и повишение на систоличното и диастоличното кръвно налягане. Други странични ефекти по отношение на сърдечносъдовата система са сърдечни аритмии, остър миокарден инфаркт и внезапна сърдечна смърт. Констрикция на коронарните съдове и вазоспазъм са най-вероятните механизми, които водят до развитието на миокардит и миокарден инфаркт след прием на ефедрини. Те могат да предизвикат исхемичен или хеморагичен инсулт.
drucken 

www.doping-prevention.com