Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Кокаинът и хероинът активират възпалителния отговор, включително освобождаването на провъзпалителни цитокини като TNF-α. Кокаинът предизвиква супресията на тимус зависимия Т-лимфоцитен отговор, както и увеличава синтеза на IFN-γ.
Стимулацията на провъзпалителните цитокини без паралелна стимулация на вродените функции на имунните клетки (като фагоцитозата) могат да обострят възпалителните заболявания и да увеличат податливостта към инфекция.
Амфетамините повлияват имунните функции като потенциални имуносупресори. Няколко проучвания сочат, че амфетамините и техните деривати водят до намаляване на броя на левкоцитите и лимфоцитите (главно Т-хелперните лимфоцити) в периферната кръв. В допълнение, открито е, че амфетамините подтискат цитокините, синтеза на антитела и лимфопролиферативния отговор, както и намаляват NK цитотоксичните клетки (NKCC) и производството на Т-цитотоксичните лимфоцити. В допълнение, амфетамините намаляват фагоцитозата in vivo и in vitro. Имуносупресивният ефект на амфетамините, обаче, не е стандартизиран. Някои автори съобщават за възможна стимулация на отговора на имунната система. Показано е, че амфетамините могат да доведат до покачване броя на NKCC и броя на големите гранулирани лимфоцити, разпознати с NK клетките. Въпреки това, точните механизми на взаимодействието амфетамин - имунна система все още не са добре проучени, преди всичко по отношение на биомедицинските странични ефекти. Всъщност, стимулантите също повлияват невроендокринната система, която е свързана с имунната система. Промени в хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос също могат да повлияят имунния отговор, тъй като много промени в имунния отговор са медиирани от катехоламините и глюкокортикоидите.
drucken 

www.doping-prevention.com