Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Острата или хронична злоупотреба със стимуланти може да доведе до значими неврологични, сърдечни, психиатрични, гинекологични и дихателни усложнения. Тежестта и разликите в белодробните токсични реакции изглежда зависи от използвания препарат и начина на прилагане.  
Кокаин
Острите белодробни симптоми при пушене на кокаин са кашлица, отхрачване на черни храчки или кръв и плевритна болка в гърдите. Пушачите на крак-кокаин имат по-висок карбоксихемоглобин и това вероятно предизвиква появата на свързаната с кокаина болка в гърдите. Употребата на крак-кокаин е свързана с поява на баротравми. Пневмоторакс, пневмоперикардиум и пневмомедиастинум са най-често наблюдаваните баротравми при употреба на кокаин. Пушенето на кокаин също може да доведе до астмо-подобни симптоми, обостряне на астмата и до разнообразни заболявания на дихателните пътища, включващи синузити, епиглотити, бронхити и бронхиолити. Освен това горещите кокаинови пари могат да причинят изгаряния на респираторния тракт. 
Изследване установява намален дифузионен капацитет на белите дробове, в резултат на намаляване на повърхността на алвеоларно-капилярната бариера, което продължава от седмици до месеци след употребата на кокаин. Вероятния механизъм на този ефект са съдови аномалии.
Употребата на крак-кокаин се свързва също със синдрома на „крак-бял дроб”, характеризиращ се с дифузни алвеоларни инфилтрати, белодробна и системна еозинофилия, треска и дихателна недостатъчност. Той настъпва между 1 и 48 часа след пушене на големи количества кокаин. Белодробни алвеоларни кръвоизливи, отхрачване на кръв с или без белодробен инфаркт често се наблюдават при злоупотреба с кокаин. Кокаинът причинява също остър некардиогенен белодробен оток. Вероятните механизми включват локални клетъчни токсични реакции и микросъдови белодробни нарушения. Друга възможна причина е стимулиращ ефект върху централната нервна система, който води до некардиогенен или неврогенен белодробен оток. Като цяло стимулантите стимулират дишането, но тежка свръхдоза може да причини обратния ефект. При експериментален модел на кокаиново отравяне на животни, се установява, че слединсултната респираторна депресия или, при липса на инсулт, директното подтискане на дишането играе основна роля в механизмите на настъпването на смъртта от кокаин.  
Амфетамини
Ефектите на интоксикацията с амфетамини върху дихателната система включват диспнея, обостряне на астмата, бронхити и остър некардиогенен белодробен оток. Отдавна се съобщава за белодробна хипертензия при лица, използващи амфетамини.
drucken 

www.doping-prevention.com