Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Спортистите, злоупотребяващи с ефедрин, са изложени на повишен риск от рабдомиолиза. Някои от разпадните продукти на този деструктивен процес, като миоглобина, може да причини остра бъбречна недостатъчност. Рабдомиолизата и миоглобинуричната остра бъбречна недостатъчност може да се наблюдават и при кокаинова свръхдоза.
drucken 

www.doping-prevention.com