Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Страничните ефекти зависят от конкретното, използвано вещество. Съществуват данни, че използването на креатин като добавка води до повишение в незначителна степен на чернодробните ензими и не предизвиква продължителни вредни ефекти върху чернодробните функции.
drucken 

www.doping-prevention.com