Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 

Защита на честните състезатели…


…се осигурява от антидопинговия контрол и тестване.

Тези системи за анализ и контрол са разделени на няколко части:
 • Тестова процедура
  -> Какво искат от мен?
 • Аналитични методи
  -> Какво правят с моята проба (от урина, кръв)?
 • Наказания
  -> Какво става, ако постъпвам нечестно?
 • Специални документи
  -> Какво означава „местонахождение” на спортист?
 • Изключения за терапевтична употреба
  -> Как мога все пак да използвам лекарствата, от които наистина имам нужда?

На тези въпроси ще бъде даден отговор тук!

drucken 

www.doping-prevention.com