Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Растежният хормон (hGH, соматотропния хормон - СТХ,) предизвиква преки анаболни ефекти, той повишава нивото на инсулина, който има антипротеолитични свойства, отговорни вероятно за краткотрайно увеличение на физическите постижения. Въпреки това обаче, продължителната употреба на СТХ се установява, че води до развитие на кардиомиопатия, и увеличена честота на аритмиите.
С рекомбинантен еритропоетин (ЕПО) злоупотребяват предимно атлетите, на които е необходима голяма издръжливост, за да повишат своя аеробен капацитет. Лечението с ЕПО води до дозозависимо увеличение в хематологичните параметри. Той увеличава еритроцитната маса и може да увеличи нивата на хемоглобина (Нb) и хематокрита (Hct), когато се прилага многократно. Високите нива на Hct могат да доведат до увеличен кръвен вискозитет, който повишава риска от тромбоза и емболия. Освен това може да се наблюдава артериална хипертензия  и гърчове. Съобщава се за значително понижение на максималната сърдечна честота.
drucken 

www.doping-prevention.com