Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Растежен (соматотропен) хормон и инсулиноподобен растежен фактор -1
Рисковете от продължителната злоупотреба с високи дози соматотропен хормон (СТХ) не са добре изяснени. Пациентите с акромегалия, които имат хронично високи нива на ендогенен СТХ (резултат от аденом на соматотрофните клетки в хипофизата) може би са най-точния модел на спортист, който приема допълнителни количества от хормона, при наличие на нормални концентрации на СТХ в организма. Високи дози човешки СТХ повишават инсулиновата резистентност при спортисти и се съобщава за по-чести случай на намален глюкозен толеранс или захарен диабет при здрави възрастни мъже след приемане на СТХ в сравнение с контроли. Постоянното излагане на високи концентрации на СТХ в патофизиологичния модел на акромегалията води до инсулиновата резистентност, намален глюкозен толеранс и захарен диабет. При спортисти, употребата на високи дози СТХ повишава свободния T3 над нормата и понижава свободния T4,  в резултат на повишено периферно превръщане на T4 в T3. Ефектът от продължителния прием на СТХ върху функциите на щитовидната жлеза са неясни, но при пациентите с акромегалия често се наблюдава нарастване на щитовидната жлеза и дифузна или нодуларна тиреотоксикоза. Други следствия от хроничният излишък на СТХ при акромегалия са хиперпаратиреоидизма и повишен риск от неоплазми.
Нарушаването на репродуктивните функции е честа симптоматика в клиничната картина на  акромегалията и в двата пола, но патогенезата е неизяснена. Настоящи данни предполагат, че високите нива на самият СТХ са причина за много често наблюдаваните симптоми на хиперандрогенизъм при жени с акромегалия, който от своя страна може да причини нарушения в менструалния цикъл. Мъже с акромегалия имат увеличение на простатата, много често придружено с други простатни аномалии.
Гонадотропни хормони
Прилагането на чХГТ може да предизвика синдром на овариална хиперстимулация при жените и гинекомастия при мъжете. Едновременната злоупотреба на ААС комбинирана с чХГТ води до влошаване на качеството на спермата, но изглежда, че по този начин броят на сперматозоидите може да се запази в нормални стойности. Установява се статистически значима корелация между използваната доза на чХГТ по време на ААС цикъла и процента на сперматозоидите с морфологични аномалии.
Инсулин
Инсулинът понижава кръвната захар чрез подтискане на чернодробната продукция на глюкоза и чрез ускоряване на навлизането на глюкозата в клетките. Физическото натоварване повишава чувствителността на скелетните мускули към инсулина чрез независимо от инсулина повишение на броя на глюкозните преносители в клетъчните мембрани. Ето защо злоупотребата с инсулин от спортистите може да причини хипогликемия. Освен това физическото натоварване ускорява абсорбирането на инжектирания инсулин и това може да влоши хипогликемията. Ако не се лекува спешно, хипогликемията може да доведе до кома и смърт.
АКТХ
Повишените концентрации на АКТХ при злоупотреба може да имитира повишената секреция на хормона, наблюдавана при пациенти с някои хипофизни тумори, водещи до АКТХ-зависим синдром на Иценко-Кушинг (болест на Иценко-Кушинг). Освен другите симптоми на синдрома на Иценко-Кушинг, АКТХ може да повиши нивата на минералкортикоида деоксикортикостерон, водещ до задръжка на вода и соли. Секрецията на надбъбречните андрогени също ще се повиши и може да причини хирзутизъм и акне при жените.
drucken 

www.doping-prevention.com