Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Страничните ефекти, наблюдавани при възрастни, злоупотребяващи с човешки растежен (соматотропен) хормон (СТХ) са същите, които се наблюдават при клиничната симптоматика на акромегалията, причинена от хиперсекрецията на хипофизната жлеза. Видимите промени на костите и хрущялите са, наред с други, уголемяване на китките и стъпалата, носа, езика и ушите. Същите странични ефекти се забелязват и при деца, но освен това се развива и гигантизъм, в резултат на нарастване на растежа на височина. Трудно е напълно да се разграничат ефектите на СТХ и от тези, които са медиирани от неговия прицелен хормон, инсулиноподобния растежен фактор-І (IGF-I). Ето защо вредните ефекти се разглеждат като комбиниран ефект. 
drucken 

www.doping-prevention.com