Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Все още не съществува доказателство за странични ефекти на хормоните или свързаните с тях вещества, например при злоупотреба с инсулиноподобните  растежни фактори или чХГТ, върху  кръвта. Относно страничните ефекти от злоупотребата с еритропоетин - те са аналогични на тези, наблюдавани при кръвопреливане и кислородните преносители в съответната секция на сайта.
drucken 

www.doping-prevention.com