Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Страничните ефекти на ЕПО върху имунната система са все още неясни. Някои проучвания предполагат, че изкуствените кислородни преносители могат да увредят и имунната система. Въпреки това изследванията при животни показват, че незрели плъхове с ниски нива на червените кръвни клетки имат понижение в имунната функция като например Т-клетъчния отговор и производството на TNF-α (в сравнение със зрели плъхове).
Кортикотропинът е използван за повишаване на кръвните нива на ендогенните кортикостероиди. Счита се, че приложението на кортикотропин наподобява системното прилагане на кортикостероиди, за което е добре известно, че подтиска имунния отговор при фармакологични концентрации. Те намаляват лимфоцитно медиирания приспособителен отговор, което може да увеличи податливостта към инфекции. Растежният хормон (соматотропният хормон–СТХ) се описва най-общо като имуноразрешаващ хормон. Екзогенното приложение на СТХ предпазва при много видове инфекции, при които макрофагите играят важна роля на ефектор. Има проучвания върху физиологичната роля на СТХ в имунните отговори и промените на хормона след физическо усилие, но няма проучвания, свързващи приложението му като допингиращо вещество и следователно - на ефектите му върху имунната система.
СТХ опосредствява острите ефекти на физическо натоварване върху неутрофилите. Интравенозното инжектиране на СТХ предизвиква изразена неутрофилия. Усилен дихателен взрив в тези клетки се установява непосредствено след максимално натоварване на ски-бегачи успоредно с повишени серумни нива на растежен хормон. Въпреки че промените в концентрацията на СТХ могат да се свържат също и с дихателния взрив на неутрофилите (свързан с техния микробициден капацитет) при повтарящи се периоди на физическо натоварвания или в отговор на тренировка, резултатите са противоречиви. Няма проучвания, свързващи приложението на този хормон като допингираща субстанция и ефектите му върху имунната система.
drucken 

www.doping-prevention.com