Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Продължителната злоупотреба с растежни хормони в супрафармакологични дози води до генерализирано органно разрастване, което обхваща и черния дроб и води до функционални нарушения.
drucken 

www.doping-prevention.com