Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Няма данни за странични ефекти! Продължителната употреба на циклофенил (селективен модулатор на естрогеновите рецептори) може да доведе до нарушена чернодробна функция, която обаче се възстановява след преустановяване на неговия прием.  
drucken 

www.doping-prevention.com