Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Не са установени специфични странични ефекти върху дихателната система, въпреки че имуносупресивният ефект на глюкортикоидите може да повиши риска от дихателни инфекции.
drucken 

www.doping-prevention.com