Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Все още няма документирано доказателство за странични ефекти на злоупотребата с веществата, които подобряват преноса на кислород върху бъбречната морфология и функция. Обаче, остра бъбречна недостатъчност в резултат на хемолиза е наблюдавана след реакции на кръвопреливане.
drucken 

www.doping-prevention.com