Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Световният антидопингов кодекс е основния документ, който осигурява рамката за хармонизиране на антидопинговата политика, правила и наредби в спортните организации и обществените институции. Той се прилага в съгласие с четири международни стандарта, чиято цел е да постигнат хармонизация сред антидопинговите организации в различни области: тестване, допинг-лаборатории, изключения за терапевтична употреба и Списък на забранените вещества и методи. Тази хармонизация е насочена към проблеми, възникнали от непоследователни и некоординирани действия, между които са: недостиг и неефективно използване на средствата, необходими за провеждане на научни изследвания и допинг тестове, липса на знания за специфичните вещества и процедури, използвани в практиката, както и нееднаквия подход при наказания на спортисти, уличени в употреба на допинг.

На 5 март 2003 г. на Втората световна конференция за допинга в спорта, около 1200 делегати от 80 държави, Международният олимпийски комитет (МОК), Международният параолимпийски комитет, всички олимпийски спортове, националните олимпийски и параолимпийски комитети, спортисти, националните антидопингови организации и международни агенции единодушно се съгласиха да приемат Кодекса като основа за борба срещу допинга в спорта. Копенхагенската резолюция утвърди Световния антидопингов кодекс, който е публикуван на Втората световна конференция. Кодексът и международните стандарти влизат в сила от 1-ви януари, 2004 г.

Mного държави не могат легално да прилагат един неправителствен документ, какъвто е Световният антидопингов кодекс. Съобразно с това правителствата на отделните страни изготвят международна конвенция под егидата на ЮНЕСКО, която им позволява да съгласуват своето законодателство с Кодекса. Това дава възможност да се постигне хармонизация на спортното и националното законодателство в борбата срещу допинга в спорта. На 19 октомври, 2005 г. генералната конференция на ЮНЕСКО приема първата Международна конвенция срещу допинга в спорта.

Официалният текст на Световния антидопингов кодекс е публикуван на английски и френски език. В случай на несъответствие между английската и френската версия се взема предвид английският вариант.
   
drucken 

www.doping-prevention.com