Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 Първи стъпки в допинг превенцията!

Допингът отблизо!

Биомедицински странични ефекти на допинга!

Слайдове
Допълнителна информация
Слайдове
Допълнителна информация
Слайдове
Допълнителна информация
Учебният материал, представен тук като файлове за свободно сваляне, е приет като полезно и практично помагало в работата на преподавателския състав в образователните учреждения.

Учебните слайдове са представени в три различни степени на сложност, така че съставеният материал може да бъде използван за обучението на
  • деца и юноши,
  • за по-задълбочено обучение в спортните среди (състезатели и треньори),
  • медицински лица (физиотерапевти, лекари и др.)
в зависимост от  желаното ниво за придобиване на знания.

Нещо повече, приложена е допълнителна информация към слайдовете в отделен файл, за да може успешно да се борави с информацията.
drucken 

www.doping-prevention.com