Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Една от основните цели на която и да било здравна система е превенцията. За нещастие основните дейности в борбата с допинга са концентрирани върху развитието на нови методи за разкриване на допингиращи вещества и контрол, и по малко върху превенцията. Антидопинговият контрол трябва да се приема като начин за гарантиране на състезания без употреба на забранени вещеаства и методи. Но по-добрият начин за победа над допинга е чрез образование, информация и адекватна медицинска помощ. Обикновено повечето от усилията са насочени в опити за разкриване на нарушителите, докато другите възможни начини на действие са пренебрегвани.

Не всички държави се отнасят еднакво към проблема с допинга в спорта. В Европа например, първо шест държави вземат мерки, за да установят правна нормативна уредба за борбата срещу допинга. Техните идеи, мерки и санкции се развиват през годините, въпреки че в някои страни все още съществуват празноти относно темата за допинга и преди няколко години само пет държави имаха специфично законодателство, касаещо допинга.  

По-подробна информация за приликите и разликите между стратегиите в превенцията, към които различните страни в Европа се придържат, е резюмирана тук: "Преглед на настоящото правно състояние в Европа"  
drucken 

www.doping-prevention.com