Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
 
„Биомедицински странични ефекти на допинга” е обобщение на научните данни, съобщени на международен симпозиум, организиран от Института за проучване на общественото здраве към Техническия университет - Мюнхен (TUM) през октомври, 2006 г. Отделните глави на ръководството представят критичен поглед към различните аспекти на явлението допинг, мерките за превенция и знанията на обществото по тези теми. Нещо повече, направен е подробен анализ на това как различните допингиращи вещества могат да въздействат върху отделните системи в човешкия организъм и здравето на спортиста.
drucken 

www.doping-prevention.com