Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 

Описание

ATLAS и ATHENA са две полово специфични здравни и превантивни програми (едната за мъже, другата за жени), които имат за цел да намалят злоупотребата с анаболни средства и стероиди. За мъжете спортисти е предназначена програмата ATLAS – Спортна тренировка и обучение за избягване на стероиди (Athletes Training & Learning to Avoid Steroids - ATLAS). За жените спортистки предназначена програмата ATHENA - Спортистките като обект на здравословни тренировки и алтернативи при храненето (Athletes Targeting Healthy Exercise and Nutrition Alternatives - ATHENA). Тази програма набляга на ролята на младите жени в спорта, на нарушените хранителни навици и използването на медикаменти за оформяне на тялото. Лекциите в програмите ATLAS и ATHENA показват предимствата на здравословния хранителен режим и силовите тренировки като алтернатива на употребата на алкохол и забранени медикаменти за повишаване на постиженията. И двете програми са равнопоставени, интерактивни, привлекателни и лесни за изпълнение от страна на треньорите по време на тренировъчния процес.  

Дейност

Курсовете по програмите ATLAS и ATHENA се ръководят от треньори и избрани спортисти – студенти. ATLAS е разделена на десет учебни сесии, а ATHENA на 8, всяка с продължителност от 45 минути. Треньорите подпомагат програмата, следят за изпълнението на задачите и представят, водените от студентите дейности. Водачите на отборите дават повечето от указанията на своята малка група от съотборници. Сесиите включват разиграване на роли, предложени от студентите кампании или други обществено полезни дейности и интерактивни игри. Спортистите практикуват поставянето на цели и самостоятелно наблюдение на хранителните си навици. Студентите придобиват възгледи и умения, които ще им помогнат да тренират здравословно, а също и да взимат правилни здравословни решения през целия си живот.  

Ефекти

И двете програми са научно доказани и са показали няколко важни и значими дълготрайни ефекта до момента. При участниците в програмата ATLAS се наблюдава намаление на употребата на алкохол и медикаменти, стероиди и хранителни добавки, по-редки са случаите на шофиране след употреба на алкохол, подобрено е качеството на хранене и тренировка. Студентите отчитат, че са станали по-добри спортисти и са повишили способността си да отказват употребата на лекарства.  
При спортистките, взели участие в програмата ATHENA, се наблюдава намалено използване на хапчета за отслабване, по-ниска употреба на стероиди, амфетамини и спортни хранителни добавки, подобрено качество на хранене, по-малко случаи на пътуване в кола с пиян шофьор, по-малка сексуална активност, по-малко контузии и по-малък продължителен прием  на хапчета за отслабване, алкохол и марихуана.

Връзки

Повече информация може да бъде намерена:

 

www.ohsu.edu/hpsm/atlas.cfm

 www.ohsu.edu/hpsm/athena.cfm
   
drucken 

www.doping-prevention.com