Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 

НАУЧЕТЕ СЕ да тренирате правилно!

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ с рисковете от допинга!

БЪДЕТЕ честни и модел за подражание!

ОТКАЗВАЙТЕ предложения за употреба на допинг!

ПРИЗОВАВАЙТЕ за спорт без допинг!

   
drucken 

www.doping-prevention.com