Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Атлетите обикновено злоупотребяват с диуретици или с цел да понижат телесното си тегло или да маскират наличието на лекарства в урината. Приемът на диуретици може да причини електролитен дисбаланс и по-конкретно хипокалиемия. Хипотензия, удължаване на QT интервала и аритмии могат да се наблюдават след прием на диуретици.
drucken 

www.doping-prevention.com