Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Вредните ефекти на диуретиците върху мускулно-скелетната система са често вторични ефекти. Така, ефекти като мускулни крампи и болки са свързани с промени в потенциала на покой на нервните и мускулните мембрани и техните последици върху проводимостта на нервно-мускулния импулс. Те се основават предимно на хипокалиемията, предизвикана от диуретиците. Друг потенциален риск от злоупотребата с диуретици от спортистите е нарушената терморегулация, свързана с дехидратиращ ефект на диуретиците и загубата на вода с потта по време на физическо натоварване. Повишеното натрупване на топлина по време на натоварване, което се дължи на намалено изпотяване и кожен кръвоток, съчетано с електролитния дисбаланс, специално на калия, може да доведе до сериозни здравни проблеми.
drucken 

www.doping-prevention.com