Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
За сега все още няма доказателство за сериозни странични ефекти от употребата на  диуретици и други маскиращи средства по отношение на кръвта. Въпреки това обаче, се съобщава, че злоупотребата с диуретици може да доведе до увеличен кръвен вискозитет и хиповолемия.
drucken 

www.doping-prevention.com