Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Диуретиците с право се считат за една от основните категории забранени медикаменти в спорта, което е свързано най-вече с нарушения в електролитния баланс.
За разлика от пациентите, спортистите не задържат излишни течности и поради тази причина употребата на диуретици води до неадекватна и опасна загуба на вода и електролити. Спортисти с дехидратация, предизвикана от диуретици, които тренират при по-висока температура се изтощават по-лесно. Хипотензията понякога може да бъде особено опасна. Употребата на диуретици обичайно води до ниски нива на калия в организма. Тежка симптоматична хипокалиемия обаче  се развива рядко, докато умерената по  степен хипокалиемия е по-честа. Хипокалиемията причинява основно нарушения в неврологичните функции и сърдечни аритмии, дори сърдечна недостатъчност. Освен това, често наблюдавани са симптоми като мускулна слабост и мускулни крампи.  
От друга страна, прекомерната употреба на диуретици като спиронолактон, триамтерен и амилорид може да доведе до изключително високи нива на калия в кръвта. Хиперкалиемията може да причини животозастрашаващи аритмии. Съществуват данни, че серумен калий от 6.7 mmol/l може да предизвика продължителна камерна тахикардия. При това, повечето диуретици нарушават метаболизма на пикочната киселина и това може да предизвика болезнен пристъп на подагра.
drucken 

www.doping-prevention.com