Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Човешкото сърце тежи между 200 и 400 грама и е с малко по-голям размер от този на юмрук. Сърцето се намира между белите дробове, зад и малко на ляво от гръдната кост. Двуслойна мембрана, наречена перикард, обвива сърцето подобно на торбичка. Сърцето е помпата, отговорна за поддържане на адекватна циркулация на оксигенираната кръв по съдовата система на организма.

Сърцето е помпа, изградена от четири кухини, като
  • дясната половина получава деоксигенирана кръв от тялото под ниско налягане и я изпомпва към белите дробове (белодробно кръвообръщение) и
  • лявата половина получава оксигенирана кръв от белите дробове и я изпомпва под високо налягане към различните части на тялото (системно кръвообръщение).  

Горните кухини на сърцето се наричат ляво и дясно предсърдие, а по-долните – лява и дясна камера. Мускулна стена, наречена преграда (септум), разделя лявото от дясното предсърдие и лявата от дясната камера. Лявата камера е най-голямата и най-мощната сърдечна кухина. Стените й са с дебелина само от 1 cm, но са достатъчно силни за да изтласкат кръвта през аортната клапа. Четири вида клапи регулират кръвния поток през сърцето. По-конкретно, трикуспидалната  клапа регулира кръвния поток между дясното предсърдие и дясната камера. Митралната клапа позволява оксигенираната кръв от белите дробове да премине от лявото предсърдие към лявата камера. Пулмоналната клапа регулира кръвния поток от дясната камера към белодробните артерии. Аортната клапа дава възможност на оксигенираната кръв да премине от лявата камера към аортата.  

Сърцето и съдовата система заедно изграждат сърдечносъдовата система. Сърцето работи като помпа, която изтласква кръвта към телесните органи, тъкани и клетки. Кръвта доставя кислород и хранителни вещества до всяка клетка и отстранява въглеродния диоксид и метаболитите. Кръвта се пренася от сърцето към останалите части на тялото чрез сложна мрежа от артерии, артериоли и капиляри. Кръвта се връща обратно към сърцето чрез вените.  
drucken