Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Ендокринната и нервната система са двете основни системи, участващи в контрола и регулацията на телесните функции. Ендокринната система се състои от ендокринни жлези и ендокринни клетки в други органи (бъбрек, плацента и др.), които секретират биологично активни вещества, наречени хормони. За разлика от екзокринните жлези, които имат секреторни каналчета, ендокринните жлези са без канали и отделят хормоните в кръвта. Хормоните са дистантни химични посредници, които се пренасят чрез циркулиращата кръв до прицелните клетки, където оказват своите специфични ефекти. Повечето хормони са производни на холестерола (стероидни хормони) или са производни на аминокиселини (адреналин, тиреоидни хормони) и пептиди. В зависимост от природата и размера на молекулата, хормоните се свързват със специфични рецептори, които са разположени или на повърхността или в цитоплазмата/ядрото на прицелната клетка, предизвиквайки поредица от вътреклетъчни промени, които реализират техния физиологичен ефект. Главните ендокринни жлези са хипофиза, щитовидна, околощитовидни и надбъбречни жлези и панкреас, яйчници и тестиси. Нивото на хормоналната секреция често се регулира на принципа на отрицателната обратна връзка. Основните хормони и техните ефекти са представени в таблици.

Забележка: Някои хормони достигат до прицелните си клетки чрез екстрацелуларната течност и имат локален, паракринен ефект (простагландини, ендотелини и др.)  

Мъжка и женска полова система
Разликите между мъжкия и женския организъм се определят главно от половите хромозоми (XY или XX) и от чифт ендокринни структури (гонади) - тестисите при мъжете и яйчниците при жените. Диференциацията на гонадите в матката е генетично детерминирано, но формирането на мъжките гениталии зависи от наличието на тестис, секретиращ тестостерон, а ако липсва тестикуларна тъкан, развитието е женско.  След раждането, половите жлези остават неактивни до пубертета, когато се активира отделянето на гонадотропните хормони (ЛХ и ФСХ) от предната хипофиза. В юношеството, в резултат на действието на секретираните от гонадите полови хормони, се развиват вторичните полови белези и  се осъществява крайно съзряване на половата система, включително развитие на млечните жлези и начало на менструалните цикли при жените.

И в двата пола, гонадите имат двойна функция – гаметогенеза (образуване на репродуктивни клетки) и ендокринна функция (секреция на полови хормони). Стероидните хормони, секретирани от гонадите (андрогени, главно тестостерон, от тестисите и естрогени и прогестерон от яйчниците) осигуряват полово специфичните  физически характеристики и започват и поддържат репродуктивните функции. Андрогените са стероидни хормони с маскулинизиращ ефект и естрогените са стероидни хормони с фемининизиращ ефект. Двата вида хормони се синтезират нормално и в двата пола, но има голяма разлика в техните концентрации между половете. Има бавно снижение на функциите на мъжката полова система с нарастване на възрастта, но способността за деца се запазва. Функционирането на женската полова система спира след определен брой години и менструалните цикли затихват (менопауза).
drucken