Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Човешкият опорно-двигателен апарат се състои от над 600 кости, изграждащи, човешкия скелет. Костите се съединяват помежду си чрез стави и стабилизиращи връзки (лигаменти). Подвижността се осъществява от повече от 205 скелетни мускула, които са заловени за скелета чрез сухожилия. Тези сухожилия са слабото място в структурата. Времето необходимо за възстановяване и адаптация на сухожилната тъкан е по-голямо от това на скелетната мускулатура, поради това, че е  по-слабо васкуларизрана. Този факт води до опасността от дисбаланс между повишения мускулен растеж, напр. при интензивни тренировки, и по-бавната адаптация на сухожилието.  

В човешкото тяло се различават три типа мускулна тъкан:  
  • Гладкомускулна тъкан (напр. в червата)
  • Миокардна тъкан (сърдечен мускул)
  • Напречнонабраздена мускулна тъкан (скелетни мускули)  

Различията на мускулната тъкан от другите тъкани в организма се състои на първо място в способността за съкращение, което означава, че мускулните клетки могат да се скъсяват и да генерират сила. На второ място е свойството възбудимост на мускулната клетка под въздействие на нервни импулси към нея, което води до съкращение. Последните две различия са разтегливостта и еластичността на мускулната тъкан.
drucken