Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Кръвта, циркулираща в кръвоносната система, е главния път в човешкото тяло, по който кислородът, пренасян от кръвни клетки, и  хранителните вещества се разпространяват и достигат до органите. В тялото на зрял мъж има от 5 до 6 литра кръв. Жените имат средно между 4 и 5 литра. Кръвта се състои основно от плазма, която съдържа 90% вода. Освен това в плазмата има соли, глюкоза и други необходими вещества. В нея се намират протеини, които пренасят важни хранителни вещества към клетките и подсилват имунната система.

Кръвната тъкан е вискозна, тъй като в нея има различни формени елементи - клетки, всяка от които притежава специфична функция. Кръвните клетки, които циркулират в плазмата са три основни вида:  
  • Кръвните плочици спомагат съсирването на кръвта. Кръвосъсирването предотвратява загубата на кръв при вътрешен или външен кръвоизлив. Кръвните плочици се наричат също тромбоцити.
  • Червените кръвни клетки, наричани още еритроцити, пренасят кислород. Нормално, здравият зрял индивид има около 35 трилиона клетки. Тялото произвежда тези клетки със скорост от около 2.4 милиона клетки в секунда и тяхната продължителност на живот е около 120 дни.
  • Белите кръвни клетки, наричани още левкоцити, защитават тялото от инфекции. Тези клетки притежават различна форма и размери и имат важно значение за имунната система. Те се произвеждат в голямо количество, когато организмът се бори срещу някаква инфекция. В сравнение с броя на еритроцитите, този на левкоцитите в организма е нисък. Повечето здрави възрастни индивиди имат около 700 пъти повече червени кръвни клетки в сравнение с белите кръвни клетки.  
Заедно с тези три основни вида клетки, кръвта пренася различни хормони, мазнини, въглехидрати, протеини и газове.  

Една от основните функции на кръвта е транспорт на кислорода от белите дробове и на хранителните вещества от храносмилателния тракт до всяка клетка на организма и отстраняване на въглеродния диоксид и на метаболитите от тях. Освен това кръвта регулира телесната температура чрез модулиране на циркулацията, пренася хормони към тъканите и доставя антитела за имунния отговор и съдържа кръвосъсирващи фактори.

При хората са разграничени четири кръвни групи: А, В, АВ и О. Те са базирани на гени, които се унаследяват от родителите. Тъй като кръвните клетки се образуват в костния мозък, организмът обичайно може да компенсира всяка кръвозагуба, причинена от малки кръвоизливи. Ако настъпи масивна кръвозагуба се налага кръвопреливане, за да бъде тя компенсирана. В такъв случай кръвните групи на донора и реципиента трябва да са идентични.
drucken