Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Имунната система е система за саморазпознаване и поддържане на хомеостазата. Тя е изключително сложна мрежа, разпростираща се в цялото тяло и е способна да разпознава и защитава организма срещу теоретично безброй опасности. Защитата срещу патогени се опосредствява от ранните етапи на вродения имунитет и късните приспособителни имунни отговори. Макрофагите и неутофилите, наред с NK клетките, комплемента и дефензините, участват във вродените имунни механизми, които заедно образуват първата линия на защита. Всички те се нуждаят основно от способността за различаване на свое от чуждо и на опасни от безопасни сигнали посредством включването на toll-like рецептори. Чрез поемане, обработка и представяне на антигените, макрофагите изграждат връзката между неспецифичния и специфичния клон на имунната система, който се състои основно от различни субпопулации лимфоцитите и техните продукти. Този специфичен клон осъществява приспособителния отговор, който изисква предишна среща с антигените и се развива чрез клонална пролиферация на лимфоцитите (Т-цитотоксични лимфоцити и В-лимфоцити), водеща до освобождаване на специфични антитела.

Когато имунната система не работи добре, последствията могат да бъдат сериозни. Нарушенията в имунната система включват:
  1. Алергия и астма:
    нецелесъобразен имунен отговор към обикновено безобидни вещества.
  2. Имунодефицитни болести:
    заболявания с намалена резистентност към инфекции.
  3. Автоимунни болести:
    заболявания, при които имунната система атакува погрешно собствени клетки и тъкани.
drucken