Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Бъбрекът е орган, който модулира обема и състава на телесните течности чрез филтрация на кръвта и селективна реабсорбция или секреторна функция. Бъбреците отделят вода, соли и метаболити. Като такива те имат главна роля в регулирането на водно-електролитния баланс на организма и в регулацията на алкално-киселинното равновесие.
Бъбрекът секретира биологично активни вещества и хормони като
 • ренин (активира ренин-ангиотензин-алдостероновата система), 
 • калцитриол (метаболит на витамин D3) и
 • еритропоетин (стимулира образуването на червени кръвни клетки в костния мозък).

Крайните продукти се отделят от бъбрека като урина, която се придвижва през уретерите към пикочния мехур в таза.
Бъбреците са ретроперитонеално разположени органи, с овоидна форма.  Те са с дължина около 10-11 cm, 5 cm на ширина, 2.5 cm дебелина и тегло около 150 g при възрастен човек. Левият бъбрек е малко по-високо разположен от десния, поради наличието на черен дроб от дясната страна. Бъбреците се кръвоснабдяват директно от аортата чрез бъбречните артерии. Кръвта се връща към vena cava inferior чрез бъбречните вени. На напречен срез бъбрекът има блед външен регион (кора) и по-тъмна вътрешна област (медула). Кората и медулата са изградени от нефрони.

Нефронът е основната функционална единица на бъбрека и във всеки бъбрек има около 1.3 милиона нефрони. Нефронът осъществява ултрафилтрацията на кръвта и реабсорбцията или екскрецията на продукти в образувания филтрат . Всеки нефрон е изграден от:
 • Гломерул
  Филтриращата единица на бъбрека, която от кръвта образува 125 ml/min първична урина.
 • Проксимално извито каналче
  То контролира абсорбцията на глюкоза, натрий и други вещества.
 • Бримка на Хенле
  Тази част отговаря за концентрацията и разреждането на урината чрез използването на противотоков мултиплициращ механизъм. Тя е водонепропусклива, но може да изпомпва натрий навън, което от своя страна регулира осмоларитета на околната тъкан.
 • Дистално извито каналче
  Тази част отговаря за обратната абсорбция на вода в организма. Почти 99% от водата се реабсорбира, а концентрираната урина се оттича през събирателните каналчета в бъбречното легенче.
drucken