Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 

Забранени вещества и методи…


…те не само повишават Вашите спортни постижения, но всъщност вредят на Вашето здраве. В тази част на сайта Вие получавате информация за анатомичното устройство на Вашето тяло и за негативните ефекти от злоупотребата с дадено вещество или метод.
Взаимовръзката от дясната страна Ви позволява да изберете определено вещество и да получите съответната информация за страничните здравни ефекти на това вещество върху анатомичната структура, която разглеждате в момента.
drucken 

www.doping-prevention.com