Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Бета-2 рецепторите се намират основно в бронхиалното дърво, въпреки че странични ефекти има и от страна на храносмилателния тракт при поглъщане на инхаланти. Страничните ефекти на бета-2-агонистите могат да бъдат обяснени посредством добре познатия  модел на влияние върху симпатиковата активация. Ксеростомия (сухота в устата), дисгеузия (нарушения във вкуса), редки алергични реакции на устната кухина, фаринкса, устните, пирозис (парене зад гръдната кост) и неспецифични реакции като гадене и повръщане.  
drucken 

www.doping-prevention.com