Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Прилагането на бета-2 агонисти може да предизвика хипергликемия. Активирането на β2 –адренергичните рецептори води до чернодробна гликолиза и отделяне на глюкагон от панкреаса, което повишава плазмените концентрации на глюкозата.
drucken 

www.doping-prevention.com