Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Като цяло бета-2 агонистите могат да наподобят ефектите на катехоламините върху имунната система. Добре известно е, че високи концентрации или фармакологични дози от катехоламините подтискат имунната функция, основно лимфоцитите, които понижават своя пролиферативен отговор срещу антигени по пътя на бета-адренорецепторите и по този начин увеличават възприемчивостта към инфекции. Това е особено важно при стресови ситуации, провокирани от продължително физическо усилие.
Има също доказателства, че бета-2 агонистите подтискат синтеза на IL-12 както чрез човешките моноцити в отговор на липополизахарид (LPS), така и чрез дендритните клетки, стимулирани  от CD40.
За активацията на бета-2 адренергичните рецептори, локализирани в макрофагите, се съобщава, че притежава противовъзпалителни ефекти, подтискайки активацията на ядрения фактор kappaB и синтеза на цитокини, породен от провъзпалителни стимули. Бета агонистите моделират и Т-клетъчната функция чрез директно въздействие върху тип 1 и тип 2 клетките.
Добавянето на салметерол към флутиказон намалява алерген-индуцирания серумен IL-5 и еозинофилите в периферната кръв.
Стимулацията на бета-2 адренергичните рецепторни агонисти може да допринесе  полза в лечението на сепсиса посредством подтискане на LPS-зависимия IL-18. Въпреки това няма проучвания относно биомедицинските странични ефекти на бета агонистите върху имунната система при спортуване. Противовъзпалителния баланс, породен от бета-2 агонистите и имуносупресията върху пролиферативния отговор на лимфоцитите, може да ускори развитието на инфекцията, преди всичко при стресови ситуации, например при определен тип физически натоварвания.
drucken 

www.doping-prevention.com