Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Страничните ефекти на андрогенните анаболни средства (ААС) по отношение на сърдечносъдовата система са многобройни и недостатъчно проучени, главно защото е трудно да се разграничат страничните ефекти на използваните лекарства. Миокардният инфаркт и внезапната сърдечна смърт са най-сериозните усложнения. Други чести сърдечносъдови нарушения са артериална хипертензия, сърдечна недостатъчност, кардиомиопатия, аритмии, тромбоза и др.
Много проучвания посочват, че употребата на ААС в комбинация със силова тренировка води до концентрична хипертрофия на лявокамерната стена. При нея обаче, се наблюдава увеличение не само на контрактилните, но и на неконтрактилните елементи. При аутопсия на атлети, консумирали големи количества ААС, се установява генерализирана и фокална фиброза и нарушаване на подреждането на миофибрилите. При това се съобщава, че употребата на ААС може да доведе до диастолна дисфункция и до нарушения в сърдечния ритъм. Установено е, че ААС повлияват симпатиковата нервна система, инервираща сърцето и концентрацията на електролитите, което може да доведе до предсърдно и камерно мъждене. Внезапен сърдечен арест, свързан с адренергичен стрес и установена обширна миокардна некроза също е наблюдаван при млади атлети, злоупотребяващи с ААС.  
Употребата на ААС е установено, че води до значително понижение на липопротеините с висока плътност (HDL) и увеличение на тези с ниска плътност (LDL). Съобщава се за понижена фибринолитична активност и увеличение на кръвосъсирващите фактори. Има данни, че ААС, и особено андрогените могат да увеличат както систоличното, така и диастоличното кръвно налягане.
drucken 

www.doping-prevention.com